OHSAS 18000 «Система менеджменту професійної безпеки та охорони праці»

OHSAS 18001 – міжнародний стандарт з розробки систем управління охороною здоров’я і безпекою персоналу (Occupational Health and Safety Management Systems).

Наша компанія бере участь у підготовці підприємств до сертифікації у складі провідних сертифікаційних компаній з контролю відповідності системи менеджменту якості вимогам стандарту OHSAS 18001.

OHSAS 18001 сумісний з ISO 9000 та ISO 14000 і застосовується у всіх галузях виробництва і послуг. Підходи OHSAS 18001, як і стандартів ISO серій 9000 та 14000 засновані на використанні циклу PDCA (планування – здійснення – перевірка – регулювання).

Сертифікат OHSAS 18001 показує, що підприємство здійснює пильний контроль факторів виробничого та професійного ризиків, дбає про безпеку персоналу на робочих місцях.

Насправді серія стандартів OHSAS 18000 об’єднує два стандарти:

OHSAS 18001: 2007 – Система менеджменту професійної безпеки та здоров’я. Вимоги.

OHSAS 18002: 2008 – Керівництво по застосуванню OHSAS 18001.

Доцільно впровадження на підприємствах, які готові:

  • усувати або скорочувати ризики для виконавців у галузі професійної безпеки та здоров’я;
  • здійснювати контроль за небезпечними виробничими факторами і процесами;
  • управляти ризиками, що виникають у процесі виробничої діяльності;
  • запобігати виникненню аварій та інших позаштатних ситуацій;
  • зменшити прямі і непрямі витрати бізнесу;
  • підвищити свій імідж в області професійної безпеки та здоров’я;
  • працювати на міжнародних ринках;
  • бути привабливими для інвесторів.

Системний підхід до менеджменту застосовують у своїй діяльності багато компаній, розуміючи важливість цього аспекту, тому впровадження системи по OHSAS 18001, забезпечує реалізацію такого підходу, призводить до зниження кількості нещасних випадків та зменшення страхових виплат, а також сприяє поліпшенню репутації цих компаній. Вимоги стандартів OHSAS не підміняють законодавчих нормативів, дії національних нормативів, а доповнюють їх, сприяючи об’єднанню їх у єдину систему менеджменту підприємства в цій галузі.