Автоматизація бізнесу

Компанія «Apercon» забезпечує комплексний підхід у вирішенні завдань бізнесу. В даний час, необхідною умовою для ефективного розвитку і функціонування вашої компанії є впровадження ERP (EnterpriseResource Planning) – системи.

Побудова системи управління ресурсами підприємства дає можливість максимально результативно організовувати виробництво та обробку замовлень, здійснювати контроль і планування грошових потоків, закупівель, торгівлі та логістики. Автоматизація описаних і оптимізованих бізнес-процесів не дає підприємству додаткових конкурентних переваг без впровадження системи ERP.

Підвищення ефективності бізнесу – це правильне створення ERP-системи та автоматизація бізнес-процесів. Автоматизація дозволяє зменшити вплив людського фактора, підвищити швидкість прийняття рішення, прискорити документообіг, проводити жорсткий контроль за виконанням бізнес-процесів. Часто тільки автоматизація дозволяє дати гарантію того, що люди будуть працювати саме так, як припускає керівництво компанії, цілі бізнесу, тому що автоматизовані системи спроектовані з урахуванням актуальних міжнародних стандартів і практик.

Автоматизації підлягають такі області діяльності бізнесу як:

 • управління базою даних клієнтів (CRM), аналіз продажів, оцінка ефективності продажів
 • управління витратами та грошовими коштами за допомогою системи бюджетування
 • вбудовування в комплексну систему контрольних точок виконання бізнес-процесів.
 • прискорення всіх бізнес-процесів за допомогою системи електронного документообігу
 • інтеграція системи менеджменту якості у всі бізнес-процеси
 • управління персоналом і кадрами

Всі ці елементи з’єднуються в одне ціле в системах класу ERP (Enterprise Resource Planning). Ці системи з силу своєї універсальності досить складні і для свого впровадження вимагають виконання специфічних заходів, які об’єднуються в проект тривалістю від декількох місяців до року.

Етапи автоматизації:

 • Формулювання вимог до системи, постановка завдань і цілей проекту.
 • Обстеження підприємства для опису тих бізнес-процесів, які будуть автоматизуватися
 • Оптимізація бізнес-процесів , тому немає сенсу автоматизувати неефективний процес
 • Розробка методик роботи користувачів в системі, методик аналізу даних
 • Підготовка технічного завдання для компанії – системного інтегратора
 • Організаційні заходи по взаємодії групи впровадження замовника і компанії-системного інтегратора

Ми використовуємо власні апробовані методики і методики провідних компаній, знання наших фахівців, які мають професійний і якісний тривалий досвід в бізнес консалтингу та управлінні відповідними службами великих промислових підприємств, починаючи з етапу діагностики підприємства і закінчуючи впровадженням високотехнологічних інструментів для управління бізнесом.

Для впровадження ERP-систем потрібен досвід саме таких фахівців, які попередньо аналізують існуючі бізнес-процеси, після цього створюють проект системи, яка б враховувала всі потребами та завдання бізнесу Замовника, і тільки після цього етапу, приступають до покрокового впровадження ERP-системи, проводячи всі необхідні організаційні та супутні заходи спільно з командою Замовника.

Рішення, що надаються в галузі впровадження корпоративних систем ERP, CRM, SRM, HR визначаються, насамперед конкретним завданням Замовника і відпрацьовуються спільно, використовуючи адекватні інструменти від світових виробників і можливості Замовника.

Ми пропонуємо спільну роботу, яка забезпечить вашому бізнесу:

 • Використання досвіду наших фахівців з проектування ERP-систем на підприємствах великого та середнього бізнесу.
 • Наявність креативних стратегій і планів, ідей, що забезпечують клієнтоорієнтований підхід і адекватну вартість ресурсів.
 • Наявність професійних досвідчених управлінців і консультантів в галузі управління проектами та бізнес-моделювання, здатних мобільно, швидко і якісно вирішити поставлені завдання на базі наявних методик.
 • Орієнтацію вашого бізнесу на сучасний і технологічний підхід до управління в стрімко розвивається ринку ERP-систем та інтернет-технологій, які, безсумнівно, забезпечать вам ефективність.
 • Інтеграцію з лідерами індустрії розробників ERP-систем.