Фінансовий менеджмент

Компанія «Аpercon» допоможе вам у практичній реалізації фінансового плану, спрямованого на підтримку рентабельності підприємства з метою збільшення вартості його капіталу.

Фінансове управління, фінансове планування, бюджетування в діяльності кожної організації є головною складовою. Саме тут відбувається інтеграція планів організації в єдиний фінансовий інструмент, що дозволяє управляти оборотним капіталом (запаси, грошові потоки, дебіторська і кредиторська заборгованість), оптимізувати витрати і мати об’єктивну інформацію про фінансовий стан.

Стрімкий розвивиток ринку, що змінються в останні роки, вимагає від компаній не тільки розвиненої інфраструктури бізнесу, прозорої структури капіталу, збалансованої стратегії і професійного менеджменту, але і неухильного зниження витрат і підвищення ефективності бізнес-процесів, пов’язаних як з виробництвом, так і з управлінням компанією. Ці тенденції розвитку економіки визначають як одну з найважливіших стратегічних завдань компанії – створення системи фінансового управління, яка оперативно, надаючи менеджменту компанії достовірну інформацію про діяльність компанії в необхідних аналітичних розрізах, дозволить ефективно вирішувати не тільки поточні, а й перспективні завдання управління бізнесом.

Консультанти нашої компанії допомагають компаніям ефективно управляти своїм бізнесом, надаючи послуги в галузі фінансового консалтингу:

Своєчасна діагностика системи фінансового управління дозволить врахувати особливості діяльності підприємства на даному етапі його розвитку в рамках обраної стратегії розвитку. Дізнатися детальніше


Управлінський облік дозволяє оперативно реагувати на поточні зміни у фінансово-господарській діяльності підприємства і вчасно приймати управлінські рішення для максимізації прибутку, ефективного використання грошових коштів та поліпшення фінансового стану підприємства, без управлінського обліку неможливо здійснювати процес бюджетування (планування) на підприємстві. Дізнатися детальніше


Бюджетування – один з основних інструментів управління компанією, ефективністю бізнесу і досягнення стратегічних цілей і завдань. Бюджетування можна розглядати як технологію фінансового планування. Дізнатися детальніше


Для ефективного управління бізнесом наявність управлінської звітності є обов’язковою! Впровадження ефективної управлінської звітності – крок в організації бізнесу, який допоможе підвищувати прибуток компанії за рахунок злагодженої роботи всіх її підрозділів і прискорення прийняття рішень на всіх рівнях. Дізнатися детальніше


Компанія «Apercon» здійснює підтримку та сприяння менеджменту в розробці прогнозного бачення наслідків прийнятих управлінських рішень в показниках, пов’язаних з прибутковістю і ризиком Вашого бізнесу. Дізнатися детальніше


Бізнес-планування – одна з найважливіших передумов оптимального управління процесу виробництва на підприємстві, побудова плану, способу майбутніх дій, визначення економічного змісту та послідовності дій, що ведуть до поставленної мети. Дізнатися детальніше