Управлінський облік

Правильний управлінський облік дозволяє оперативно реагувати на поточні зміни у фінансово-господарській діяльності підприємства і вчасно приймати управлінські рішення для максимізації прибутку, ефективного використання грошових коштів та поліпшення фінансового стану підприємства, без управлінського обліку неможливо здійснювати процес бюджетування (планування) на підприємстві.

Основною метою управлінського обліку є збільшення прибутку підприємства. При цьому він вирішує такі основні завдання:

 • забезпечує керівництво підприємства інформацією про консолідовані результати бізнесу, що складається з необмеженої кількості юридичних осіб та структурних підрозділів;
 • показує результати роботи окремих напрямків (ними можуть бути види діяльності, групи товарів, або інші елементи, залежно від специфіки бізнесу), незалежно від того, як ці напрямки розподілені між юридичними особами, що входять в бізнес;
 • показує результати роботи також і по структурних підрозділах, якими можуть бути відділи, цехи, юридичні особи;
 • здійснює контроль над витратами шляхом їх обліку за видами і центрами витрат;
 • накопичує статистику про доходи і витрати підприємства в певному розрізі і виявляє загальні тенденції;
 • здійснює планування і контролює виконання бюджету як окремими центрами витрат, так і бізнесом в цілому, включаючи сукупність юридичних осіб;
 • веде оперативний облік розрахунків з окремими контрагентами, взаєморозрахунків між власними юридичними особами.

Звідси випливає важливий висновок: Для ефективного ведення управлінського обліку, який був би в змозі вирішувати всі ці завдання, необхідно:

 • залучення висококваліфікованих фахівців, що мають відповідний досвід і поєднують його зі знаннями фінансового аналізу, бухгалтерського обліку, системи оподаткування, міжнародних принципів фінансового обліку, інформатики;
 • глибоке залучення керівництва підприємства в процес ведення обліку та в процес його постановки; забезпечення керівництвом взаємодії різних служб для надання відповідної інформації в центр управлінського обліку;
 • забезпечення фахівців всією необхідною інформацією, зокрема самої конфіденційної, оскільки при неповній інформації управлінський облік втрачає сенс;
 • розробка специфічної для кожного підприємства методики, що включає параметри управлінського обліку (напрямки, центри доходу, центри витрат), облікову політику, формати звітності, процедури отримання інформації;
 • наявність комп’ютерних програм, спеціально розроблених або адаптованих для цих цілей.

Процес створення управлінського обліку на підприємстві як правило проходить у 3 етапи:

Постановка – розробка облікової політики, в тому числі методики обліку витрат, визначення центрів доходу і центрів витрат, створення основних форм фінансових звітів

Впровадження – розмежування відповідальності за введення облікової інформації, як правило, між співробітниками фінансового відділу, бухгалтерії та складу, а також їх інструктаж.

Автоматизація – створення системи управління базами даних (СКБД), яка дозволяє реагувати на введену інформацію і на підставі її створювати необхідні фінансові звіти.