Діагностика системи фінансового управління

Своєчасна діагностика системи фінансового управління дозволить врахувати особливості діяльності підприємства на даному етапі його розвитку в рамках обраної стратегії розвитку.

Метою діагностики системи фінансового управління є визначення проблем у системі фінансового управління, з’ясування їх причин, визначення концепції удосконалення, що забезпечують реалізацію стратегічних завдань бізнесу.

Компанії проходять кілька етапів у своєму розвитку. Початкові етапи розвитку бізнесу зазвичай пов’язані з отриманням прибутку і розширенням бізнесу. На цьому етапі, як правило, немає грамотно побудованої якісної системи фінансового управління. Розвиток бізнесу, конкурентний ринок, зниження прибутковості ринку, збільшення обсягу внутрішніх операцій та інші фактори вимагають створення ефективно працюючої системи.

Усвідомлення проблеми необхідності реформування або створення системи має бути своєчасним. Система допоможе спрогнозувати можливі труднощі і дасть час заздалегідь до них підготуватися.

Особливе значення в сьогоднішніх умовах набуває формування ефективної системи антикризового управління. В антикризовому управлінні діагностика фінансового стану підприємства грає першорядну роль. Необхідно правильно поставити «діагноз», як на самих ранніх стадіях з метою своєчасного використання можливостей нейтралізації проблем, так і в процесі антикризового управління, визначити слабкі, «вузькі» місця у фінансовому стані підприємства.

Перед початком реформування системи фінансового управління підприємства, необхідно оцінити доцільність даного виду діяльності. І якщо прибутковість від системи реформування вище показників альтернативних можливостей, то необхідно вкладати кошти саме в її розвиток.

Середній час, відведений на проведення діагностики, становить 3-4 тижні. Для кожного підприємства воно визначається індивідуально.

 • Галузеві документи, що характеризують бізнес підприємства;
 • Пропозиції підприємства по порядку і складу майбутніх робіт;
 • Список відповідальних осіб організації;
 • Вимоги підприємства до звітних документів;
 • Організаційна та фінансова структура підприємства;
 • Укладення зовнішніх і внутрішніх аудиторів;
 • Регламенти та інші документи по системі бюджетного управління і системі KPI;
 • Фінансова звітність підприємства за останні періоди;
 • Документи з описом методології та ступеня автоматизації процесів обліку;
 • Документи, що стосуються процесу формування, затвердження та аналізу управлінської звітності підприємства;
 • Опис і документування бізнес-процесів підприємства;
 • Інші документи.

Стадія 1. Діагностика системи фінансового управління підприємства.

На даній стадії аналізується стан системи фінансового управління підприємства, вивчаються виявлені проблеми і пропонуються схеми їх вирішення. Підсумком даної стадії є звіт про результати діагностики системи і розроблена концепція щодо удосконалення системи фінансового управління.

Стадія 2 . Підготовка плану подальших робіт з оптимізації системи фінансового управління підприємством.

На даній стадії розробляється послідовність етапів щодо здійснення концепції поліпшення системи фінансового управління підприємством. За підсумками узгодження з представниками підприємства створюється підсумковий план робіт. Результатом є план робіт з поліпшення системи фінансового управління підприємства.


 • Концепція поліпшення системи фінансового управління, що включає пропозиції щодо ліквідації виявлених проблем і оцінює дієвість даних пропозицій;
 • План робіт по виправленню виявлених проблем, зміни бізнес-процесів і організації ефективно працюючої системи фінансового управління підприємством;
 • Звіт з діагностики системи фінансового управління, в який входить опис фінансового стану підприємства і виявлених проблем системного характеру з аналізом ймовірних причин їх появи і оцінкою можливих наслідків.