Тренінговий центр

Бізнес-тренінги – це метод навчання, що дозволяє в стислі терміни (від 1 до 5 днів) підвищити ефективність роботи за рахунок придбання практичних знань, тренування умінь і вдосконалення професійних навичок.

Компанія «Apercon» проводить бізнес-тренінги для керівників і менеджерського персоналу, включаючи повний комплекс робіт по організації корпоративних університетів для великих компаній.

Етапи робіт з розробки та проведення тренінгів

1. Підготовчий етап (prework):

1.1. Постановка завдання.
1.2. Підготовка попереднього пропозиції щодо вирішення поставленого завдання.
1.3. Отримання інформації в режимі зворотного зв’язку і внесення необхідних змін до програми робіт.
1.4. Діагностичні процедури: анкетування, інтерв’ювання, ділова гра, мозковий штурм і т.д.
1.5. Визначення критеріїв для оцінки учасників тренінгу.
1.6. Розробка програми навчання.

2. Тренінг
3. Заключительный этап (postwork)

3.1. Підготовка звіту за результатами тренінгу та плану подальших заходів щодо навчання.
3.2. Після тренінгова підтримка – консультування Замовника за темою тренінгу та проблемам, виявленим в ході роботи (спеціалізовані семінари, ділові та рольові ігри, анкетування і т.д.).

Додаткові послуги

За бажанням замовника:

– в ході тренінгу може бути розроблена і проведена ділова гра навчає і одночасно діагностичного характеру, за результатами якої готується письмовий висновок про поточний рівень знань і навичок (в заданих областях за заздалегідь узгодженим критеріям) кожного з учасників ділової гри;

– по закінченні тренінгу може надаватися усне або письмове опис психологічних портретів кожного з учасників тренінгу

Тренінг «Ефективний менеджмент» дає учасникам системне уявлення про менеджмент як про професії. «Apercon» протягом багатьох років приділяє велике значення практичного відпрацювання основних інструментів для реалізації щоденних завдань управління. Дізнатися більшеВ рамках кожної теми ми пропонуємо програми трьох рівнів складності:

 • базовий
 • просунутий
 • професійний

У роботі ми використовуємо широкий набір методів, постійно їх удосконалюючи:

 • Індивідуальна робота учасників
 • командна робота
 • Мозковий штурм
 • Ділові та рольові ігри
 • Відео аналіз інформації
 • Практичні вправи (на прикладі)
 • Інші.

Наші тренери:

Наші тренери – сертифіковані фахівці з навчання.

Наші тренери отримали освіту в кращих російських, українських і західних вузах і накопичили великий практичний досвід роботи у вітчизняних та іноземних компаніях.

Наші матеріали:

При розробці матеріалів використовується досвід та новітні методики провідних російських, українських та зарубіжних тренерів-консультантів в галузі навчання персоналу.

Кожен учасник отримує всі необхідні для тренінгу роздаткові матеріали: навчальні посібники, брошури, відео ролики і т.д. Це дозволяє підвищити рівень засвоєння інформації і в майбутньому мати можливість постійно користуватися посібниками.

Розмір групи:

Розмір групи для навчання обумовлюється кількома факторами:

 • тема тренінгу
 • рівень складності

Розмір групи може коливатися від 6 до 20 осіб, залежно від теми і цілей тренінгу. Оптимальний розмір групи – 8-12 чоловік.

Місце проведення тренінгів:

Ми проводимо наші семінари і тренінги на території Замовника, в спеціально підготовлених тренінгових аудиторіях, а так само з виїздом (деякі тренінги краще проводити на природі, наприклад, тренінг по створенню єдиної згуртованої команди).

Тривалість тренінгів:

Заходи з постановці завдання, підготовці пропозиції щодо її вирішення рекомендується починати за 10-15 робочих днів до планованого дня проведення тренінгу з тим, щоб провести діагностичні процедури, спільно з керівниками компанії-клієнта розробити фінальний макет програми навчання і визначити критерії для оцінки учасників тренінгу.

Консультанти компанії «Apercoп» розробили і спробували одноденні (експрес-програми), два- , три-, п’ятиденні програми навчання.

Після проведення тренінгу ми забезпечуємо підтримку – консультування керівників та учасників навчання за темою тренінгу та проблемам, виявленим в ході роботи.