Управлінське консультування

Цілі здійснюваних компанією “Apercon” проектів з управлінського консультування можуть бути різними, однак, сенс їх завжди один – забезпечення успіху компанії на ринку.

Сьогодні, в умовах посилення конкуренції на ринках, потреба в управлінському консультуванні є особливо актуальною.

Керівники звертаються за допомогою до консультантів, як правило, у випадку намічуваних змін у діяльності підприємства, погіршення результатів цієї діяльності (включаючи кризові) або неясності перспектив подальшої роботи. Багато керівників сьогодні потрапляють в ситуацію, коли організація стає некерованою, кількісно і якісно. Ефективне управління в сучасних умовах ринку є необхідною умовою підвищення ефективності бізнесу, створення, розвитку та реалізації конкурентних переваг підприємства.

Перед сучасним керівником встають стратегічні питання вибору напрямку розвитку бізнесу та визначення ключових конкурентних переваг компанії. Вироблення такого бачення та управління компетенцією організації є ключовою підприємницькою функцією менеджменту компанії.

Багато уваги керівництво змушене приділяти питанню оптимізації структур компанії. Разом з тим, для сучасного керівника однаково важливим питання є створення системи та технології управління, яка забезпечує ефективну операційну діяльність компаніі.

Успешна стратегія не може з’явитися в організації лише на основі її компетенції, а привноситься як результат бачення її ролі в ринковому середовищі. Тому, при вирішенні питання розвитку та напрямків зростання ефективності бізнесу топ-менеджери орієнтуються не тільки на власні сили і досвід своїх співробітників, але і на кваліфіковані рекомендації спеціалізованих консалтингових фірм. Це дозволяє отримати суттєвий виграш у часі і якості прийнятих рішень.

Компанія орієнтуючись на рішення нестандартних завдань, сприяючи успішному веденню і розвитку Вашого бізнесу, виконує комплекс управлінських консультаційних послуг.

Головною метою надання послуги є аналіз напрямків підвищення ефективності системи управління компанії Замовника.


Стратегічне управління – це запорука послідовного, структурного та ефективного розвитку компанії.


Сучасний підхід до побудови системи управління здійснюється при підтримці в актуальному стані постійно, а не за короткий період.


Перш ніж приступити до постановки процесів стратегічного управління, ми розробляємо карту стратегій і систему збалансованих показників.


Одним з головних завдань сучасного підприємства є створення системи ефективного управління операційними процесами.


Документообіг з управління служить не тільки для забезпечення інформацією керівництва, але є способом ведення бізнесу та здійснення практичного керівництва підприємством.


Структура управління повинна відповідати не тільки загальним принципам менеджменту, а і відповідати цілям та завданням підприємства, забезпечувати оптимальний розподіл праці, бути адекватною до умов внутрішнього і зовнішнього середовища
Ефективність бізнесу і результативність діяльності співробітників в значній мірі залежить від професіоналізму менеджерів.


Маючи в своєму розпорядженні високий професійний та управлінський потенціал, необхідний досвід, напрацьовані методики і здатність створювати кроссфункціональні команди фахівців, до складу яких входять галузеві експерти, ми здійснюємо консультаційні проекти в різних галузях ринку, таких як банки. Крім того, у сфері уваги компанії виробництво і продаж товарів продовольчого значення, поліграфія, упаковка, туристичний і готельний бізнес, компанії, що займаються транспортуванням і т.п.

Прі вирішенні завдань наші фахівці використовують як експертний підхід, так і форму процесного консультування. В даний час ця форма управлінського консультування є найбільш ефективною для клієнта. Процесний консалтинг орієнтує керівництво та співробітників компаній на відкриту спільну роботу, в ході якої консультанти компанії здійснюють як безпосередньо функцію консультування, так індивідуальне та групове навчання.

Результатом процесного консультування є створення в компанії ефективної команди власних фахівців-експертів, здатних самостійно вирішувати найбільш складні проблеми розвитку бізнесу компанії.