Система збалансованих показників

Система збалансованих показників служить основою для планування, контролю та аналізу діяльності компанії на стратегічному горизонті.

Підвищення ефективності процесів стратегічного управління.

Розробка системи збалансованих показників.

Для довготривалого успіху в бізнесі мало розробити переможну стратегію. Необхідно підтримувати її в актуальному стані та забезпечити виконання стратегії в повсякденній діяльності компанії. Ці завдання вирішуються за допомогою процесів стратегічного управління:

 • Стратегічне планування
 • Стратегічний контролінг
 • Стратегічний аналіз
 • Управління портфелем інвестиційних проектів.

Основою для постановки цих процесів є система стратегічних цілей і цільових показників. Тому, перш ніж приступити до постановки процесів стратегічного управління, ми розробляємо карту стратегій і систему збалансованих показників.

Карта стратегій відображає структуру цілей компанії з урахуванням точок зору всіх зацікавлених сторін: акціонерів, клієнтів, співробітників, менеджерів.

Система збалансованих показників служить основою для планування, контролінгу та аналізу діяльності компанії на стратегічному горизонті.

При постановці процесів стратегічного управління ми керуємося наступними ключовими принципами:

 • Участь у стратегічному плануванні не тільки вищого керівництва компанії, але також менеджерів всіх рівнів
 • Відповідність стратегічних завдань і ресурсів, наявних для їх вирішення, за рахунок взаємодії стратегічного контуру з контуром бюджетного управління
 • Чіткий поділ відповідальності і повноважень у процесах стратегічного управління на основі ретельно проробленої організаційної концепції
 • Забезпечення виконання стратегічних планів за рахунок ефективного управління портфелем інвестиційних проектів
 • Регулярність, безперервність процесів стратегічного управління

Наш метод розробки комплексної стратегії розвитку Компанії дає замовнику зрозумілі й конкретні результати. Ми пропонуємо замовнику сформувати спільно з нашими експертами Систему збалансованих показників (ССП) та Програму стратегічного розвитку. В основу методу закладені ідеї Д. Нортона і Р. Каплана і наш практичний досвід роботи за даним напрямком з реальними організаціями.

ССП або Balanced Scorecard (BSC) – це сучасна високоефективна технологія стратегічного управління організаціями, розроблена професорами Гарвардського університету Д. Нортоном і Р. Капланом в 90-х роках XX століття.


 • Ринкова ситуація вимагає переходу від стихійного управління Компанією до цілеспрямованого і планомірного розвитку
 • У Вашій компанії немає сформульованих стратегічних цілей або їх розуміння менеджерами сильно розходиться
 • У Вашої Компанії відсутні механізми оцінки досягнення стратегічних цілей
 • Відсутня «зв’язка» між стратегічними цілями Компанії та системою заходів з їх досягнення