Управлінський аудит

Кожному керівнику хотілося б побачити проблеми в діяльності компанії з боку, «свіжим» поглядом. В цьому випадку не обійтися без кваліфікованих і досвідчених зовнішніх консультантів.

Чому аудит системи управління неможливо провести самостійно?

Тому що керівникам компанії буває вельми непросто визначити, по зовнішнім симптомам, істинну причину проблем. Приміром, за таким фактом як падіння прибутковості може стояти слабкий маркетинг, низька мотивація персоналу, неефективне управління витратами і безліч інших причин. Для постановки точного «діагнозу» необхідні дві умови:

 • свіжий сторонній погляд на бізнес, вільний від сформованих стереотипів і незалежний від керівництва компанії;
 • наявність професійних компетенцій і досвіду в цій роботі.

Якщо ви відчуваєте потребу змін в системі управління компанією і плануєте такі зміни – ця послуга для вас.

Послуга полягає в розробці та описі системи управління , актуальною саме для вашої компанії.

Для цього ми проводимо експрес-обстеження компанії, аналізуємо специфіку вашого бізнесу, стан управлінських і операційних процесів, їх відповідність встановленим стратегічним цілям компанії, рівень впровадження інформаційних технологій.

По результатами обстеження ми визначаємо справжні причини проблем вашої компанії і пропонуємо пріоритетні напрямки дій щодо їх вирішення , представлені у вигляді плану реорганізації системи управленія.

Таким чином, ви отримуєте обґрунтовану відповідь на запитання «Навіщо, що і як саме потрібно змінити в нашій компанії, щоб в найкоротші терміни покращити результативність і ефективність роботи?»

Управлінський аудит (діагностика) вашої компанії може, за вашим бажанням, виконуватися для досягнення різних цілей і на різному рівні складності:

 • комплексна діагностика компанії (аналіз стану процесів стратегічного і оперативного управління компанією, виявлення проблем та їх причин, аналіз нормативної документації, аналіз інформаційних систем і т.п.)
 • аналіз окремих, пріоритетних бізнес-процесів (виявлення проблем і аналіз їх причин, розробка та впровадження заходів щодо підвищення результативності та ефективності процесів, усуненню втрат і т.п.)
 • аналіз системи нормативно-методичних документів компанії, виявлення проблем та їх причини; аналіз необхідності актуалізації регламентуючих документів.

Головною метою надання послуги є аналіз напрямків підвищення ефективності системи управління компанії Замовника.

Для досягнення цієї мети в рамках проекту виконуються наступні завдання:

 • аналіз організаційної структури компанії (дається оцінка ключових параметрів існуючої системи управління компанії та її відповідності встановленим стратегічним цілям і завданням);
 • структурування та аналіз процесів управління;
 • вибірковий аналіз бізнес-процесів;
 • аналіз системи показників, які використовуються для управління;
 • аналіз системи нормативно-методичних документів;
 • визначення шляхів підвищення ефективності процесів управління;
 • – визначення можливих напрямків підвищення ефективності існуючих бізнес-процесів.

 • стратегія підприємства, включаючи положення на ринку, цілісність і системність поставлених стратегічних цілей, розуміння їх керівниками та співробітниками, застосування в оперативному управлінні, контроль за реалізацією.
 • технологія процесу виробництва та реалізації кожного продукту підприємства. Оцінка технології включає аналіз того, як виконуються основні частини бізнес-процесу: аналіз споживчих властивостей продукту, його проектування, придбання комплектуючих, виробництво, контроль якості, реалізація та після продажне супроводження.
 • технологія виконання ключових функцій управління підприємством в цілому, включаючи функції аналізу ринку, стратегічного та оперативного планування, контролю та обліку за реалізацією планів, розподілу фінансів і обліку руху грошових коштів, проведення кадрової політики і т.д.
 • структура управління компанією, тобто взаємозв’язок між процедурами, які складають бізнес-процеси і ключові функції управління.