Управлінські навички

Компанія «Apercon» пропонує спільну розробку програм для професійного та особистісного розвитку топ-менеджерів для підвищення ефективності бізнесу. 

Ефективність бізнесу і результативність діяльності співробітників в значній мірі залежить від професіоналізму менеджерів. Формування програми навчання на основі оцінки керівників і їх конкретних запитів, поєднання семінарів, тренінгів та індивідуальних занять дозволяють забезпечити досягнення необхідного для Компанії рівня розвитку управлінських знань і навичок керівного складу компанії.

Якщо:

 • організація розвивається і змінюється, прийшов час професійно керувати Компанією;
 • Ви вважаєте, що вимоги до керівників підрозділів, до їх управлінським знанням і навичкам змінилися;
 • управлінська команда працює неефективно, необхідно докорінно змінити ситуацію;
 • в Компанії пройшла реорганізація і на посаду керівників призначені хороші фахівці, які, однак, не мають досвіду професійного управління.

Ви обов’язково повинні підвищити ефективність управлінської команди!

Для цього необхідна спільна розробка програми з урахуванням комплексного підходу щодо реалізації завдань бізнесу в області професійного та особистісного розвитку топ-менеджерів.

Основними темами програми навчання и консультування є:

 • Постановка цілей і планування їх досягнення
 • Формування і розвиток Корпоративної Культури
 • Принципи побудови оргструктури компанії
 • Стратегії прийняття рішень
 • Навички успішних керівників
 • Створення команди та навички командної взаємодії
 • Як попереджати і вирішувати конфлікти в колективі
 • Як використовувати кризові ситуації для розвитку колективу
 • Як ставити завдання співробітникам і забезпечувати контроль їх виконання
 • Особливості роботи в проектах
 • Як протистояти стресу і маніпуляціям
 • Як проводити ефективні наради
 • Технологія формування системи мотивації
 • Як мотивувати персонал на досягнення цілей Компанії
 • Навички переговорів
 • Навички виступу перед групою людей.