Організаційна структура

Створення системи ефективного управління операційними процесами дозволить вирішити вам одну з головних завдань сучасного менеджменту підприємства. Ми допоможемо розробити організаційну структуру вашого підприємства.

Однією з головних задач сучасного менеджменту підприємства є створення системи ефективного управління операційними процесами. Очевидно, що така система не може функціонувати без оптимальної організаційної структури, що є сукупністю взаємодіючих ланок, спрямованих на цілісну діяльність і розвиток організації. Така структура дає можливість підприємству найбільш раціонально взаємодіяти з зовнішнім і внутрішнім середовищем, найбільш ефективно досягати поставлених цілей, виходячи із загальної стратегії організації.

Структура управління повинна відповідати загальним принципам менеджменту, в тому числі відповідати цілям і задачам підприємства, забезпечувати оптимальний розподіл праці, бути адекватною до умов внутрішнього і зовнішнього середовища.

Найбільш раціональним представляється розподіл структур управління на два основних типи: механістичний, що включає формалізовані, бюрократичні структури, застосовувані в організаціях, що працюють в усталених стабільних умовах, і органічний – адаптивні гнучкі структури, придатні для здійснення управління в умовах нововведень і невизначеності зовнішнього середовища.

Організаційна структура – це схема, на якій вказані підрозділи і взаємозв’язок між ними. Вона повинна відображати логіку функціонування організації та відповідати стратегічним напрямкам її розвитку.

Доцільність використання даної послуги:

 • у співробітників немає чіткого розуміння того, хто і за що несе відповідальність
 • взаємозв’язок між підрозділами і окремими співробітниками не оптимальний, існують зони «безвідповідальності» або дублювання
 • ефективність функціональних процесів не дозволяє попереджати негативні результати і удосконалювати діяльність
 • структура організації не відображає реальних процесів її функціонування – відмінності в адміністративному та функціональному підпорядкуванні призводить до накладок і конфліктів

Зміст і процедура консультування

Оптимізація організаційної структури Компанії передбачає послідовне виконання наступних кроків:

 • Експрес-аналіз потреб в консультуванні.
 • Діагностика діючих структур організації (організаційної, функціональної, інформаційної, кадрової).
 • Формування стратегії розвитку.
 • Реорганізація бізнес-процесів (напрямів діяльності).
 • Реорганізація ключових функцій управління.
 • Реорганізація структури управління компанією.
 • Навчання персоналу.
 • Впровадження змін.