Аналіз фінансово-господарської діяльності

Компанія «Apercon» здійснює підтримку та сприяння менеджменту в розробці прогнозного бачення наслідків прийнятих управлінських рішень в показниках, пов’язаних з прибутковістю і ризиком Вашого бізнесу.

В умовах жорсткої конкурентної боротьби необхідна висока концентрація менеджменту компанії щодо виявлення можливих резервів і ризиків для реалізації стратегії компанії. Сучасна філософія ведення бізнесу вимагає інноваційного підходу до управління, роботи компанії на випередження можливих негативних наслідків і попередження загроз.

Реалізація послуг з аналізу фінансово-господарської діяльності допоможе Вам якісно і достовірно управляти бізнесом, дасть додаткові можливості зосередити ресурси на найбільш рентабельних напрямках і прибуткових продуктах, що як ніколи важливо для збереження і розвитку бізнесу.

Фінансово-господарський аналіз визначить джерело прибутку і витрат, що дозволить надалі приймати рішення, сфокусовані на інформації, що зміцнюють позиції бізнесу.

Послуги з аналізу фінансово-господарської діяльності компанії «Apercon» включають найрізноманітніші форми співпраці: від діагностичного огляду до дослідження та супроводу при впровадженні системи управління витратами.

На підставі аналізу фінансово-господарської діяльності компанії, менеджмент оперативно виявляє існуючі проблеми в управлінні фінансово-господарською діяльністю підприємством і визначає напрями для інвестицій.

Завдяки аналізу фінансово-господарської діяльності створюються механізми для:

 • управління структурою капіталу компанії;
 • визначення можливостей фінансової стійкості;
 • інвестиційної привабливості підприємства;
 • максимізації прибутку;
 • створення механізмів управлінської ефективності;
 • побудови якості процесів в галузі управління фінансами підприємства, прозорих для всіх зацікавлених осіб-власників, кредиторів, інвесторів та ін.,
 • визначення факторів, що негативно впливають на фінансовий стан;
 • оцінки надійності партнерів;
 • оцінки можливих і доцільних темпів зростання підприємства (збалансованого зростання), які підприємство в змозі фінансувати;
 • надання необхідної інформації для прийняття управлінських рішень у компанії.

Об’єктом фінансового-господарського аналізу є:

 • консолідована звітність підприємств групи господарюючих суб’єктів, забезпечуючи доступ і прозору, достовірну інформацію для всіх зацікавлених осіб-власників, кредиторів, інвесторів та ін .;
 • звітність окремих підприємств групи і в зіставленні з іншими підприємствами групи;
 • комплексна фінансово господарська діяльність: не фінансові напрямки, а також напрями перспективні для даного виду бізнесу.

Аналіз фінансово-господарської діяльності Вашого підприємства дасть можливість:

 • побачити взаємозв’язок витрат, обсягу реалізації і ціни;
 • приймати рішення з ціноутворення / розробці тарифних планів; здійснювати аналіз динаміки витрат при розрахунках за витратами і собівартістю;
 • здійснити аналіз чутливості, з метою підвищення ефективності стратегічного планування;
 • розрахувати точку беззбитковості, оцінити термін окупності витрат; підвищити якості обліку;
 • визначити напрями оптимізації бізнес – процесів;
 • провести аналіз прибутковості продуктів і клієнтів; розробити систему мотивації, що відповідає цілям і бізнес-процесам компанії.