ISO 50001: 2011 Енергетичний менеджмент

Впровадження Cтандартeу ISO 50001, підвищить ефективність використання енергетичного ресурсу вашої організації, забезпечить системний підхід в управлінні енергетичним потенціалом.

Міжнародний стандарт управління енергоспоживанням, ISO 50001, був опублікований в червні 2011 року. ISO 50001 встановлює рамки для промислових підприємств, комерційних об’єктів або цілих організацій для управління енергією. Згідно ISO, стандарт може вплинути на 60% споживаної енергії в світі.

Ефективне використання енергії допомагає організаціям заощадити гроші і ресурси, а також спробувати протидіяти зміні клімату. ISO 50001 підтримує організації у всіх галузях в їх намаганнях використовувати енергію більш ефективно за допомогою розробки системи енергетичного менеджменту

Стандарт ISO 50001 містить основні вимоги до організацій:

 • Розробка політики більш результативного використання енергії;
 • Коригування цілей і завдань у відповідності з політикою;
 • Використання даних для більш повного розуміння того, як краще використовувати енергію, і для прийняття відповідних рішень;
 • Вимірювання результатів;
 • Аналіз того, наскільки добре працює енергетична політика;
 • Постійне поліпшення енергетичного менеджменту.

Переваги впровадження системи енергоменеджменту:

 • Зниження впливу на навколишнє середовище;
 • Більш ефективне використання існуючих енергоємних активів;
 • Створення прозорості і полегшення спілкування з управлінням енергоресурсами;
 • Надання структури для підвищення енергоефективності на всьому ланцюжку поставок;
 • Полегшення управління енергією в контексті проектів зі скорочення викидів парникових газів.