ISO 9001 «Системи менеджменту якості»

Система менеджменту якості дозволяє забезпечити необхідний рівень контролю і підвищення продуктивності в будь-якій області.

Компанія «Apercon» представляє послуги з підготовки та впровадження систем управління якістю із забезпеченням можливості їх сертифікації на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001 у складі провідних сертифікаційних компаній.

На сьогоднішній день система менеджменту якості ISO 9001 є найбільш визнаною у світі, в даний час вона використовується в більш ніж 750 000 організацій в 161 країні, і встановлює новий стандарт не тільки систем менеджменту якості, але і систем управління в цілому.

Структура стандарту ISO 9001: 2000 складається з 8 розділів, 5 з яких (4-8) описують безпосередньо вимоги до СМЯ:

 1. Сфера застосування.
 2. Нормативні посилання.
 3. Визначення.
 4. Система менеджменту якості.
 5. Відповідальність керівництва.
 6. Менеджмент ресурсів.
 7. Процеси життєвого циклу продукції.
 8. Вимірювання, аналіз і поліпшення.

Взаємозв’язок розділів 5-8 показаний на моделі системи менеджменту якості, яка заснована на процесному підході:

системы менеджмента качества

Переваги впровадження системи менеджменту якості відповідно до стандарту ISO 9001:

 • ISO 9001 гарантує, що вищим керівництвом прийнятий стратегічний підхід до систем управління;
 • шляхом підвищення продуктивності бізнесу та поліпшення якості управління бізнес-ризиками, ISO 9001 допомагає в цілому підвищити ефективність організації в конкурентному середовищі, що не використовує системи управління ISO 9001;
 • сертифікація сприяє процесу вимірювання продуктивності підприємства; більш ефективному управлінню бізнес-ризиками; прозорості ведення бізнесу, відповідно, роблячи його більш привабливим для залучення інвестицій;
 • сертифікація по ISO 9001 робить підприємство більш прогнозованим в маркетинговому відношенні: створенні міцних стратегій розвитку, зміцненні іміджу бренду;
 • сертифікація по ISO 9001 демонструє всім зацікавленим сторонам, що Ваша компанія дотримується високих професійних стандартів;
 • інвестиції в сертифікацію своєї системи менеджменту якості по ISO 9001, забезпечують більш високу прибутковість активів;
 • система управління якістю ISO 9001 зосереджена на операційних процесах і призводить до спрощення операцій та зменшення відходів виробництва. Це дозволяє в цілому впливати на поліпшення екологічної обстановки;
 • сприяє формуванню високих стандартів корпоративної культури та традицій трудового колективу.