Кіотський протокол

Наша компанія бере участь у партнерських програмах, пов’язаних з розробкою і впровадженням технологій, заснованих на принципах екологічної безпеки, енергетичної та економічної незалежності з використання світового досвіду.

Кіотський протокол – міжнародний документ, який зобов’язує держави скоротити викиди парникових газів. Протокол був прийнятий в Кіото в грудні 1997 р на додаток до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.

Перший період здійснення протоколу почався 1 січня 2008 і тривав до 31 грудня 2012 року, після чого, як очікується, буде розроблено нову угоду.

Згідно з Кіотським протоколом, обмеженню та скороченню підлягають викиди 6 типів газів: CO2, CH4, гидрофторугльоводороди, перфторугльоводороди, N2O, SF6.

Кіотський протокол ратифікований 181 країною.

Різні держави визначили для себе різні кількісні зобов’язання щодо скорочення викидів:

  • Країни ЄС – на 8%
  • Країни Прибалтики та Східної Європи – на 8%
  • Канада і Японія – на 6%
  • Україна і Росія зобов’язалися зберегти викиди на рівні 1990 р.
  • Ісландії та Австралії дозволили підняти рівень викидів на 10% і 8% відповідно.
  • США підписали, але відмовилися ратифікувати протокол.
  • Країни, що розвиваються, включаючи Китай та Індію, зобов’язань на себе не брали.

Кіотський протокол також передбачає певні механізми гнучкості:

  • Торгівлю квотами, при якій держави або окремі господарюючі суб’єкти на його території можуть продавати або купувати квоти на викиди газів;
  • Проекти спільного впровадження, що виконуються на території однієї з розвинених країн за рахунок інвестицій іншої країни;
  • Механізми чистого розвитку – проекти, що виконуються на території однієї з країн, що розвиваються за рахунок інвестицій однієї з розвинених країн.

Кіотський протокол в Україні

Ратифікувавши Кіотський протокол у лютому 2004 р, Україна отримала можливість реалізувати невикористані нею квоти по викидах газів на суму до 2,5 млрд дол. Після економічного спаду 1990-х рр. викиди газів в Україні є істотно меншими від виділених квот.