ISO 14001 «Системи екологічного менеджменту»

Екологічний менеджмент – частина загального менеджменту, яка забезпечує розробку, впровадження, виконання і дотримання екологічної політики.

Наша компанія бере участь у підготовці підприємств до сертифікації у складі провідних сертифікаційних компаній з контролю відповідності системи менеджменту якості вимогам стандарту ISO 14001.

Сферою і об’єктом екологічного менеджменту є взаємодія людини і природи. Це прийняття стандартів, що дозволяють екологічно безпечно керувати сучасним виробництвом, при яких досягається оптимальне співвідношення між екологічними та економічними показниками.

Система екологічного менеджменту на підприємстві є частиною загальної системи адміністративного управління з організаційною структурою, системою планування і розподілу відповідальності, розробленими методами і процедурами, наявністю ресурсів, необхідних для реалізації екологічної політики.

Переваги впровадження системи менеджменту якості відповідно до стандарту ISO 14001:

  • успішне просування організації на міжнародних ринках, відповідність європейським стандартам співробітництва (зокрема, Європейського Союзу);
  • демонстрація соціально відповідальної позиції, створює гідний імідж організації в суспільстві;
  • створення конструктивних відносин з екологічними державними службами;
  • посилення довіри до організації інвесторів.

Вимоги стандартів ISO серії 14000 не замінюють законодавчих вимог і не втручаються в сферу дії національних нормативів, а доповнюють їх, об’єднуючи в систему екологічного менеджменту.