ISO 22000: 2005 «Системи менеджменту безпеки харчової продукції»

ISO 22000 – спеціалізований галузевий стандарт, що містить посібник з побудови системи менеджменту безпеки харчової продукції для компаній продовольчої галузі, розроблений на основі стандарту ISO 9001.

Наша компанія виконує підготовку підприємств до сертифікації у складі провідних сертифікаційних компаній з контролю відповідності Системи Менеджменту Якості вимогам стандарту ISO 22000.

Які підприємства потребують впровадження стандартів ISO 22000:

 • Сільськогосподарські підприємства;
 • Виробники продуктів харчування;
 • Організації, що здійснюють зберігання харчової продукції;
 • Організації, які здійснюють транспортування харчової продукції;
 • Організації, що здійснюють реалізацію харчової продукції.
 • Переваги від реалізації на підприємства галузевого стандарту ISO 22000:
 • При роботі з державними організаціями;
 • При участі в тендерах та конкурсах;
 • У формуванні іміджу компанії;
 • При виході на міжнародний рівень;
 • Для підвищення інвестиційної привабливості.

Сім’я стандартів ISO 22000

 • ISO розвиває додаткові стандарти, які пов’язані з ISO 22000. Ці стандарти будуть відомі як сім’я стандартів ISO 22000. В даний час такі стандарти складають сім’ю стандартів ISO 22000:
 • SO 22000 – системи управління безпечністю харчових продуктів – Вимоги для організації в харчовому ланцюзі.
 • ISO 22001 – Рекомендації щодо застосування ISO 9001: 2000 для виробництва їжі та напоїв (замінює: ISO 15161: 2001).
 • ISO / TS 22002-Необхідні умови програм з безпеки харчових продуктів – Частина 1: Продовольче виробництво
 • ISO TS 22003 – системи управління безпечністю харчових продуктів для організацій, що забезпечують ревізію і сертифікацію системи управління безпечністю харчових продуктів.
 • ISO TS 22004 – системи управління безпечністю харчових продуктів – Настанова щодо застосування ISO 22000: 2005.
 • ISO 22005 – Загальні принципи та основні вимоги для системного проектування та впровадження.
 • ISO 22006 – Системи управління якістю – Керівництво по застосуванню ISO 9002: 2000 для сільськогосподарського виробництва.

ISO 22000 також використовується в Схемі FS22000. FS22000 Food Safety Systems Certification (FSSC), схвалена схема Global Food Safety Initiative (GFSI).

Переваги від побудови системи менеджменту безпеки харчових продуктів:

Впровадження системи менеджменту безпеки харчової продукції, заснованої на вимогах ISO 22000, оптимізує процеси менеджменту у Вашій організації, що дозволить зосередити зусилля і ресурси на можливі небезпеки, виділивши окремі етапи (ідентифіковані контрольні критичні точки (ККТ)), які суттєво впливають на безпеку продукції для споживачів.

Крім того, Ваша організація, забезпечивши стабільну якість продукції, може отримати значну економію коштів за рахунок зниження браку та кількості рекламацій.

Впровадивши систему менеджменту безпеки харчових продуктів, ви отримаєте:

 • зростання довіри споживачів і контролюючих органів, а також репутацію виробника якісної та безпечної продукції;
 • маркетинговий інструмент для залучення більшого числа лояльних споживачів і нових ділових партнерів;
 • зняття обмеження на торгівлю на європейському та міжнародному ринках і проблеми взаємного визнання результатів оцінки відповідності в галузі безпеки харчових продуктів;
 • підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства за рахунок наявності сертифіката, що визнається на міжнародних ринках.