Розробка профілів професійної компетентності

Компанія «Apercon» допоможе вам створити основні внутрішні нормативні документи – корпоративні професійні стандарти, що визначають вимоги компанії до професійної компетентності співробітника на посаді.

Професійні стандарти – нормативні документи, що містять перелік вимог для оцінки рівня кваліфікації при проведенні процедур атестації та сертифікації персоналу.

Корпоративний професійний стандарт (КПС) – різновид професійного стандарту, призначеного для використання при проведенні оцінки рівня кваліфікації (атестації) персоналу на підприємствах (в організаціях).

Корпоративні професійні стандарти є документом, на підставі якого приймаються кадрові рішення. Вони дозволяють зробити прийняття кадрових рішень більш об’єктивними процесами, що вирішує багато проблем застосування КЗпП у частині заохочень, покарань та деяких статей звільнення. Це дозволяє зробити процес прийняття кадрового рішення прозорим і зрозумілим як для керівників, так і для співробітників, що має величезне мотивуюче значення, є підставою побудови відкритої корпоративної культури, дозволяє раціонально планувати розвиток персоналу.

Корпоративні професійні стандарти будуються на підставі структури виробництва (процесів, що протікають на підприємстві / в організації).

Стандарти розробляються в контексті розвитку та систематизації вимог системи якості підприємства до рівня кваліфікації персоналу і служать інструментом для проведення її оцінки (атестації). Розроблені стандарти повинні повністю відповідати вимогам стандартів серій ISO 9000, 10000 і 14000 до рівня кваліфікації персоналу, процедурам її оцінки (атестації) та підтвердження і бути стандартами системи якості підприємства.

Корпоративні професійні стандарти розробляються на весь перелік посад (професій) персоналу, що беруть участь у тому чи іншому процесі виробничої діяльності підприємства і можуть розглядатися як інформаційна матриця або інформаційне поле професії. Розроблені і затверджені стандарти є документом, що ідентифікує:

  • роботу, що виконується тією чи іншої категорією персоналу (професійні обов’язки і види відповідальності,що необхідні для її виконання)
  • рівень базової освіти та досвід роботи
  • професійні ключові знання та навички
  • професійно значущі особистісні якості
  • стан здоров’я

Розроблені стандарти є тим професійним мінімумом, якому повинні відповідати співробітники, що займають конкретну посаду.

Паралельно зі стандартами розробляються і формуються системи оцінки (атестації) професійної компетентності (кваліфікації) персоналу, основою для яких і служать розроблені стандарти.

Результати оцінки рівня професійної компетентності (кваліфікації) на відповідність співробітника вимогам стандартів по займаній посаді служать основою для визначення напрямків використання і розвитку співробітника і прийняття інших кадрових рішень.

Таким чином, корпоративний професійний стандарт є основою побудови системи управління персоналом підприємства, оскільки є основою функціонування основних її технологій:

  • підбору персоналу – як критерійний апарат для визначення рівня компетентності кандидатів і порівняння його з вимогами підприємства
  • оцінки персоналу – як критерійний апарат оцінки, одночасно визначає її технології та процедури
  • підготовки персоналу – як одне з джерел визначення потреби в підготовці через отримання даних про «прогалини» в компетентності співробітників
  • розвитку кадрового резерву – як інструмент визначення напрямків його розвитку та рівня підготовленості до заняття посад
  • мотивації персоналу – як один з інструментів для визначення професійного зростання та ранжирування персоналу

Корпоративні професійні стандарти є основними внутрішніми нормативними документами, що визначають вимоги компанії / підприємства до професійної компетентності (кваліфікації) працівника на посаді. Система корпоративних професійних стандартів охоплює весь персонал компанії по секторах виробничої діяльності, категоріях персоналу і рівнях компетенції.