Розробка корпоративних систем оплати праці

Ми допоможемо створити вам систему оплати праці, орієнтованої на підвищення продуктивності, творчості, старанності та ініціативи персоналу, всіх тих якостей, які призводять до ефективної праці і досягненню стратегічних цілей компанії.

Будь-який керівник організації на своєму досвіді знає, що для довготривалого успіху в бізнесі найважливішим є бажання співробітників організації трудитися продуктивно, з повною віддачею сил. Що для цього потрібно зробити? Які умови праці створити, яке грошове винагороду платити працівникам? Як заохочувати і стимулювати ефективну працю персоналу? – Усі ці питання відносяться до системи управління трудовою мотивацією працівників.

Очевидно, що люди, працюючи за наймом в організації, трудяться, щоб отримати, насамперед, матеріальну винагороду. Тому система оплати праці в будь-якій організації повинна бути спрямована на те, щоб заохочувати продуктивність, творчість, старанність та ініціативу працівників, всі ті якості, які призводять до ефективної праці і досягненню стратегічних цілей організації.

З’єднання матеріальних інтересів працівників з цілями організації дозволяють останній залучати та утримувати кваліфікований персонал, контролювати і управляти витратами на робочу силу, витримуючи оптимальну кількість працівників.

Всім цим цілям і служать внутрішньо фірмові системи оплати праці, стимулювання та мотивації персоналу, які повинні розроблятися в організації.

Створення системи оплати та стимулювання праці для будь-якої організації – дуже специфічний і складний процес, що вимагає професійного розуміння сутності трудової мотивації, знань і досвіду розробки і застосування методів винагороди персоналу.

1. Діагностика трудової мотивації, ціннісних орієнтацій і задоволеності працею персоналу компанії

  • Виявлення проблем, порушень та недоліків, які свідчать про невірну систему стимулювання та мотивування працівників (організаційний аспект);
  • Виявлення основних цінностей, факторів – мотиваторів і типу мотивації у працівників (особистісно-психологічний аспект);
  • Діагностика задоволеності працівників працею, системою оплати і стимулювання в організації;
  • Визначення основних принципів та правил мотиваційної політики компанії, змісту і структури компенсаційного пакета;

2. Розробка базової заробітної плати (постійної частини грошової винагороди) на основі визначення корпоративної цінності посад і робочих місць:

  • класифікація робіт і робочих місць,
  • визначення розрядів з оплати праці,
  • побудова тарифної системи базових окладів з урахуванням результатів моніторингу ринку заробітних плат.

3. Розробка преміальної (змінної) частини грошової винагороди в цілях посилення стимулюючого впливу зарплати на продуктивність праці:

  • Визначення показників загальнофірмової, групової та індивідуальної ефективності роботи для різних категорій персоналу,
  • Формування механізму зв’язку показників ефективності з розміром і умовами отримання змінної частини заробітної плати.

4. Розробка системи соціальних пільг, ефективної соціальної політики компанії;
5. Розробка внутрішніх нормативних документів, що фіксують систему грошової винагороди персоналу;
6. Консультативна допомога при впровадженні та моніторингу ефективності системи грошової винагороди;
7. Навчання менеджерів з персоналу технологіям оптимізації та вдосконалення компенсаційного пакета компанії.

В результаті нашої роботи, компанія-замовник отримує не тільки ефективну і сучасну компенсаційну систему, не тільки пакет корпоративних нормативних документів, а й методичні розробки і матеріали, які дозволять надалі самостійно вдосконалювати і розвивати свою систему грошового винагороди персоналу.