Розробка кадрової політики. Кадровий аудит.

Проведення кадрового аудиту компанією «Apercon» допоможе вам відповісти на питання: «Хто, ким і як управляє?

Кадровий аудит – це комплекс заходів з оцінки поточного стану та кадрового потенціалу компанії. Виявляє оптимальне співвідношення між керівними і виконавчими ланками, аналізує ефективність системи управління людськими ресурсами.

На основі кадрового аудиту впроваджуються нові ефективні методи та системи управління персоналом.

Кадровий аудит сприяє побудові «сильної організації», яка готова до змін у зовнішньому середовищі, до інновацій та створення конкурентних переваг.

 • Необхідна об’єктивна оцінка кадрового потенціалу компанії
 • Відбувається зміна управлінської ланки або керівника
 • Необхідний аналіз та експертна оцінка діючої системи управління персоналом
 • Для виявлення неузгодженостей між існуючими кадровими процесами і цілями компанії
 • При визначенні ключових проблем в галузі управління персоналом, що перешкоджають ефективній діяльності та реалізації планів компанії
 • При визначенні відповідності системи документаційного забезпечення управління персоналом задачам і потребам виробничо-економічної діяльності компанії
 • При розробці рекомендацій та пропозицій керівництву компанії по оптимізації системи управління персоналом компанії
 • Штати «роздуті» і немає впевненості в необхідності такої кількості персоналу
 • Вирішується питання про інвестування в компанію
 • Випуск нового продукту або послуги на ринок
 • Розширення виробництва
 • При консолідації дочірніх компаній в централізований Холдинг
 • Потреба в підвищенні ефективності управління філіями або відділеннями


Оцінити діючу систему управління персоналом для підготовки рішень у сфері кадрової політики та підвищення конкурентоспроможності компанії.


 • Провести експертну оцінку поточного стану кадрових процесів в компанії;
 • Проаналізувати і провести експертну оцінку діючої системи управління персоналом;
 • Виявити місця неузгодженості між існуючими кадровими процесами і цілями компанії;
 • Визначити ключові проблеми в галузі управління персоналом, що перешкоджають ефективній діяльності та реалізації планів компанії;
 • Визначити сильні сторони людських ресурсів і власних потенціалів їх розвитку;
 • Визначити відповідність системи документаційного забезпечення управління персоналом задачам і потребам виробничо-економічної діяльності компанії;
 • Розробити рекомендації та пропозиції керівництву компанії для оптимізації системи управління персоналом компанії.

 • Аналіз документів, внутрішніх нормативних актів, наказів та розпоряджень по особовому складу;
 • Анкетування керівників підрозділів (пріоритетні напрямки кадрової роботи);
 • SWOT-аналіз;
 • Інтерв’ю з керівниками підрозділів з питань кадрової роботи, управління персоналом: проблеми, складності, оцінки роботи кадрового підрозділу;
 • Інтерв’ю та проведення групової роботи з співробітниками кадрової служби;
 • Метод експертних оцінок;
 • Групові дискусії та проектування;
 • Контент-аналіз;
 • Спостереження.


Основним документом за результатами проведення кадрового аудиту буде звіт. У звіті буде дана експертна оцінка системи управління персоналом по кожному блоку дослідження та рекомендації для оптимізації системи управління персоналом компанії.