Оцінка персоналу, атестація, асcесмент

Постановка цілей і завдань для розробки ефективної системи оцінки персоналу підрозділів підприємства.

Можливі цілі для оцінки:

 1. Відбір персоналу при прийомі на роботу – виділення серед усіх претендентів найбільш відповідних по своїх якостях для заняття вакантної посади
 2. Формування кадрового резерву, призначення співробітників на керівні посади
 3. Ухвалення рішення про відповідність співробітника займаній посаді
 4. Навчання персоналу. Складання плану розвитку співробітників компанії
 5. Оцінка персоналу в інших цілях

Цілі оцінки прямо залежать від завдань, що стоять перед компанією.

Розробка критеріїв оцінки. Для кожної цілі розробляються спеціальні критерії та особливі процедури оцінки. При розробці критеріїв оцінки застосовується діагностика організаційної структури (аналіз актуального стану) конкретної організації або її окремого підрозділу.

Технології та методи оцінки.

Включає:

 1. Оцінку результативності співробітників і їх особистісно-ділових якостей
 2. Оцінку ефективності при вирішенні задач в рамках посадової інструкції, а також нових та наднормативних завдань, здійснювана лінійними керівниками

Призначення:

 • Для регулярної оцінки успішності діяльності співробітника
 • Здійснення заохочувальних та санкціонують заходів
 • Підстава для оперативного перерозподілу завдань між співробітниками
 • Формування кадрового резерву
 • Для складання плану навчання та розвитку співробітників
 • Планування кар’єри співробітників
 • Для впровадження систем гнучкої оплати праці (зміни системи оплати праці)

Спеціальна комплексна технологія, дозволяє отримати максимально повну і точну інформацію про співробітника організації.

Включає:

 1. Оцінка випробовуваних з боку колективу (керівниками, колегами, підлеглими)
 2. Assessment centre

Призначення:

 • Призначення співробітників на керівні посади
 • Формування кадрового резерву
 • Атестація керівної ланки
 • Горизонтальна ротація і визначення можливостей співробітників працювати в нових умовах, виконувати нові функції, визначення потенціалу розвитку співробітників


Ассесмент-центр – це унікальний, глибокий метод оцінки та підбору персоналу, якісно відрізняється високою гнучкістю і точністю аналізу, який дозволяє прогнозувати ефективність людини в певній діяльності.

Включає:

 1. ндивідуальне тестування
 2. Ситуаційно-поведінкові тести (рольові та ділові ігри, спільне вирішення задач, case-study)
 3. Структуроване інтерв’ю

Призначення:

 • Призначення співробітників на керівні посади
 • Формування кадрового резерву
 • Атестація керівної ланки
 • Горизонтальна ротація і визначення можливостей співробітників працювати в нових умовах, виконувати нові функції, потенціалу розвитку співробітників
 • Прийом на роботу на керівні посади, а також на ті позиції, для яких важливо наявність добре розвинених комунікативних якостей і вміння працювати в команді

Включає:

 1. Тестування
 2. Індивідуальна співбесіда
 3. Елементи кругового аналізу (оцінки з боку керівництва, колег)

Призначення:

 • Прийом на роботу великої кількості співробітників (наприклад, при створенні нового підрозділу)
 • Проведення скорочення штату
 • Проведення планових атестацій для великої кількості рядових співробітників