Розробка систем мотивації

Розроблена система мотивації персоналу дозволяє вам стимулювати підвищення якості роботи, відповідальності, виробничої дисципліни, а також підвищити лояльність і зацікавленість в успіху діяльності організації. Ми допоможемо зробити ваш бізнес ефективніше.

Розробка та впровадження системи мотивації включає ряд послідовних етапів:

1. На основі розробленої системи збалансованих показників формуються оціночні листи для персоналу підприємства;
2. Розробляються (коригуються) положення про мотивації персоналу, положення з оплати праці, положення про нематеріальну стимулюванні.
3. Розробляється положення по підведенню підсумків роботи підприємства:

– за результатами управлінського обліку (бюджетний комітет)
– за результатами виконання регламентів і процесів по підприємству (процесний комітет).

4. Випускається наказ по підприємству про зміну системи мотивації
5.  Проводиться тестування системи мотивації (за оцінними листам)
6. а. Уточнюються і коригуються оціночні листи і нормативи виконання показників (через 1 місяць)
6. б.  Автоматизується процедура нарахування заробітної плати (паралельно)
7. Система мотивації починає діяти.
8. Підводяться підсумки роботи та виплати персоналу за результатами виконання цілей і показників роботи
9. Переглядаються нормативи і цільові значення показників (на наступний місяць)
10. Переглядаються (додаються або виключаються) показники оцінки (1 раз в квартал)

Правильно мотивований персонал – основа розвитку компанії!