Підбір персоналу

Ми зміцнюємо позиції наших клієнтів і створюємо умови для їх успішного розвитку, залучаючи керівників з високим професійним рівнем і та необхідними управлінськими якостями.

Запорукою успіху будь-якої організації є її команда управлінців. При цьому, професіоналізм та управлінські якості керівника є ключовими факторами, які зумовлюють успіх організації.

Мета компанії «Apercon» – сприяти успіху організації клієнта за рахунок формування сильної управлінської команди через залучення кращих керівників-менеджерів.

Надаючи допомогу в залученні управлінських ресурсів, ми зміцнюємо конкурентні позиції клієнта і створюємо умови для подальшого успішного розвитку в умовах сучасного ринку.

Команда консультантів

Консультанти компанії «Apercon» розмовляють професійною мовою клієнта і розуміють специфіку галузей, в яких вони працюють. Це вдається, насамперед, завдяки спеціалізації на певних секторах бізнесу та підтриманню регулярних контактів з провідними менеджерами і фахівцями в цих областях.

Професіоналізм наших консультантів і висока якість виконуваної ними роботи досягається завдяки знанням і навичкам в області кадрового консультування, в т.ч. цільового пошуку, а також завдяки значному управлінському досвіду, набутому за роки роботи у відомих українських та міжнародних компаніях.

Глибоке розуміння цілей, завдань та потреб клієнта, гнучкий підхід в роботі з ним помітно виділяють нашу команду консультантів з пошуку управлінських кадрів.

Recruitment & Selection – підбір менеджерів середньої ланки і адміністративного персоналу .

Executive Search – це складний і тривалий метод пошуку кращих фахівців, чия увага неможливо залучити шляхом розміщення рекламних оголошень, фахівців, які є носіями бізнесу, бізнес- технологій, чию працю цінують там, де вони працюють зараз, і тому, як правило не зацікавлені в пошуку нової роботи.

Застосування технології Executive Search дозволяє приймати управлінські рішення на основі достовірних ринкових фактів, порівнюючи альтернативні варіанти по найму кандидатів. Вивчення досвіду конкуруючих та профільних компаній по успішному вирішенню аналогічних завдань на ринку сприяє визначенню кращих фахівців, які відповідають профілю позиції і мотивовані на перехід в компанію Клієнта.

Headhunting – («полювання за головами») – здатність «точково» вийти на потрібних ексклюзивних високопрофесійних фахівців, керівників вищої ланки, що не знаходяться в пошуку нової роботи.

Ця технологія застосовується в ситуації, коли необхідно здійснити проект з підбору кандидатів, що роблять вирішальний вплив на бізнес компанії, здатних визначити стратегію розвитку і забезпечити її реалізацію.

Пошук і підбір персоналу – спочатку, базова послуга одного з підприємств групи «Apercon», компанії «Персонал-Консалтинг», з нього починалася історія компанії. Послуга з підбору персоналу охоплює широку географію, різноманітні галузі економіки і практично всі рівні посадових позицій.

Команда консультантів володіє самими передовими технологіями і методиками підбору персоналу і кадрового консалтингу. Ми завжди орієнтовані на потреби бізнесу Замовника і гарантуємо високу якість надаваних послуг, бездоганне дотримання норм ділової етики. Наші консультанти – висококваліфіковані професіонали, які реалізували свій потенціал у великих національних компаніях, спеціалізуючись в галузі управлінського і кадрового консалтингу персоналу.

Абонентське обслуговування – комплекс послуг, які надають Клієнту на підставі договору, що передбачає надання обумовленого обсягу послуг за фіксовану щомісячну абонентську плату.

Apercon пропонує проекти з абонентського обслуговування, що дозволяє нашим Клієнтам зменшити свої витрати і вирішити ряд важливих завдань що виникають при регулярному підборі персоналу на різні позиції.