Тренінг “Ефективный менеджмент”

Тренінг «Ефективний менеджмент», дає учасникам системне уявлення про менеджмент як професію. «Apercon» протягом багатьох років приділяє велике значення практичному відпрацюванню основних інструментів реалізації щоденних завдань управління.

Які функції ефективний менеджер повинен забезпечити бізнесу?

На тренінгу кожен учасник здійснить послідовний розбір всіх функцій управління: Аналіз ситуації, Постановка цілей, Планування, Організація, Контроль, Мотивація та Розвиток. Це дасть можливість підвищити управлінську ефективність вашого персоналу.

Всеохоплюючий аналіз становища, в якому перебуває компанія (ресурси, зовнішнє оточення).

Аналіз – це основа для подальшого управління організацією, з деталізацією наявних цілей перед підприємством, окремими структурними підрозділами і відповідальними особами.


Планування – здатність прогнозувати діяльність та підготовку компанії до виконання цілей.

Менеджер повинен вміти:

 • погоджувати пріоритетність і терміни реалізації проектів, окремі види робіт,
 • визначати склад необхідних ресурсів,
 • встановлювати склад учасників проектів,
 • розподіляти завдання серед учасників,
 • розробляти стратегію дій, складати необхідні плани і програми.
 • забезпечувати виконання завдань, встановлених на кожний період часу.

Організація- забезпечення бізнесу всім необхідними ресурсами (обладнання, матеріали, фінансування, персонал). Рівень менеджменту, його підготовка, є найважливішим елементом для ефективності діяльності організації.

Менеджер повинен вміти:

 • визначити необхідні ресурси та виконавців,
 • закріпити завдання,
 • забезпечити всіма необхідними ресурсами (персоналом, фінансами, устаткуванням, витратними матеріалами, приміщеннями);
 • співвіднести роботу виконавців у часі,
 • налагодити співпрацю учасників, забезпечити контроль і обмін інформацією,
 • розподілити індивідуальну та командну діяльность як засіб виконання організаційної роботи. По суті, це – управління підлеглими.

Контроль – перевірка і нагляд за виконанням запланованих заходів.

Ця функція завершує управлінський цикл і гарантує ефективність здійснення всіх інших функцій.

За допомогою контролю виявляються і своєчасно вирішуються виниклі проблеми, до їх ескалації. Контроль стимулює успішну діяльність колективу, він потрібен для проведення коректувань в тому випадку, якщо досягнуті результати істотно відрізняються від встановлених стандартів.


Мотивація – вид управлінської діяльності по спонуканню персоналу до діяльності, що має спрямованість на досягнення цілей бізнесу.

Створення економічних і моральних стимулів і умов для прояву творчого потенціалу працівників і їх саморозвитку.


Розвиток – визначення перспективних напрямів, реагування на тенденції ринку, управління змінами.

Під час тренінгу учасники:

 • Відпрацьовують Цикл Управління – модель лінійного менеджменту в організації
 • Практикують методи та інструменти постановки цілей, аналізу ситуації, планування та контролю
 • Розглядають навички делегування та різні підходи до мотивації
 • Відпрацьовують навички і методологію на методах симуляцї і прикладах з бізнесу.